Láthatatlan birodalom

Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
"Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön
"

Vörösmarty Mihály

 

Egy olyan világban élünk, ahol
doktorok lerombolják az egészséget,
jogászok lerombolják az igazságot,
egyetemek lerombolják a tudást,
kormányok lerombolják a szabadságot,
a sajtó lerombolja az információt,
a vallás lerombolja az erkölcsöket,
és a bankok lerombolják a gazdaságot."
(Chris Hedges)

 

A világ a színfalak mögött

 

Ami látszik a láthatatlan birodalomból:: az nem más, mint az „életműve”.
De inkább halálműnek lehetne nevezni.

 A történelem során számtalanszor becsaptak, tőrbe csaltak, az életünkre törtek életminőségünk megrontásával mind a mai napig. Kik és miért teszik? Akik ennek mélyebb okait kutatják, eljutnak egy bizonyos árnyékhatalom, háttérhatalom létezésének tudatáig.  Azokhoz a cionista körökhöz, akik  a pénz segítségével olyan hatalomra tettek szert, amellyel gyakorlatilag mindent a kezükben tartanak, földi istenként, de inkább sátánként uralják az életünket testi és lelki szinten egyaránt. Ők segítik uralomra és tartják fenn a társadalmi rendszereket (hűbéri, kommunizmus, kapitalizmus, rabszolgatartó – a sorrend nem téves!), befolyásolják a kormányokat és szervezeteket.

Kik ŐK?
 
„De kik vagytok Ti, kik ellenünk vétkeztetek?
Kik vagytok, kik Isten ellen is szót emeltek?
Kik vagytok, kik az ősi átkoktól sem féltek?
 Kikre ujjal mutatnak porba taposott népek…”
            (Andonis Theodokopoulos, kortárs költő)

 

 

Ébresztőfilm (Wake Up Call)

 

 


A háttérhatalmi struktúrák eredete és összetétele nagyon vitatott. Vannak, akik földönkívüliektől eredeztetik, mások nem veszik ezt figyelembe. Ha igaz lenne, akkor nagyon régen megfogant a csírája, még a sumérok idejében, s a Nibiruról érkezett Annunakik a megteremtői.
Érdekes felvetés George Kavasillastól a ma Földünkön élő, annak minden szegletét ellenőrizni és uralni akaró háttérhatalmi erőkről:
„ők is csak gyalogosok a sötét erők hierarchiájában és csak kis részét alkotják annak a "polipnak", amelynek bázisai a Holdon, a Marson, az Orion csillagképen át egészen a galaxisunkig vezet. Ennek a "polipnak" a kommunikációja hasonlít a "maffia" által alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy a Földön uralkodó erőknek nincs annyi információja, hogy az egészet átlássák. A Földön lévő felső körök is még magasabb körökből vannak manipulálva és megtévesztve! „

Eligazító írás - David Icke: A végtelen szereret az egyetlen igazság

 


Egyesek szerint az egész Halak korszak, amelynek most a vége felé járunk, tehát több, mint 2000 év erről szól.
Valamilyen indok váltotta ki: önzés, hatalomvágy, bosszúvágy azt a törekvést, hogy egy szűk csoport az emberiség fölé helyezze magát és igyekezzék azt leigázni a saját jól meghatározott érdekei képviseletében. Csak úgy teheti meg, ha rejtve marad. Több csoportról beszélnek, amelyek lehetnek valóban kapcsolódóak a háttérhatalomhoz, vagy lehetnek félrevezetések. A lényeg az, hogy amit látunk belőle, az nem biztos, hogy ő, mert nem akarja magát leleplezni, bár az emberek tudatosodása folytán, ami manapság egy erőteljesen beindult folyamat, ez a rejtőzködés egyre nehezebben lesz megvalósítható. Tény, hogy a háttérhatalom áldatlan működése, az emberiségre gyakorolt káros hatása bizonyítja valós létét.
Különböző nevekkel illetik őket: szabadkőművesek, elit, háttérhatalom, pénzügyi világhatalom, illuminátusok, Bilderbegr csoport, stb. Tény, hogy ezek csak egy puzzle darabjai, egy piramis építőkövei. Bár vannak ismeretek a piramis különböző oldalairól, kapcsolódásokról, az egészet, s vele a csúcsot csak kevesen látják. Egy poliphoz is hasonlítják a háttérhatalmat, amely minden szervezetbe benyújtja a csápjait, még a Vatikánba is.
A Szent Korona Értékrend meglátásában: A Földbolygó gazdasági, szellemi irányító nevezzük "vezérkara" magát, a sajátmaga által hozott törvényei és a természeti törvények fölé kívánja helyezni. Nem az emberiség részének vallja magát. Nem az emberiség érdekeit, hanem a saját érdekeit szolgálja. Ennek szem előtt tartásával, hozza a törvényeket. A fő célnak, a "globalizmusnak" nevezett világhatalmi uralom elérésének céljára használja fel az emberiséget, és a Földbolygó kincseit. Ezt több ezer év óta tervezgeti, építgeti számára és csakis számára a leggazdaságosabban, az emberei erőforrásokat, sorsokat, életeket nem kímélve. A mai embernek megérteni és elfogadni azért nehéz ezt az elvet, mert még nem ért el a tudatáig, hogy bizony, akárkit választ, annak reményében, hogy másképpen legyen vezetve a nemzet mind eddig, -
- az mind kivétel nélkül, ennek a "globálfőnöknek" "vezérkarnak" tartozik hűséggel, nem pedig a megválasztóinak, nemzetének, országának! Hogyan tette ezt? Felismerte, hogy az önvédelmi célból létrehozott "Szabadkőműves Páholy" elnevezésű titkos társaság nagyon jól, sőt tökéletesen megfelel világuralomra törő céljainak. Beszivárgott, a kezdetek kezdetén, és szépen, lassan szinte észrevétlenül, átvette az irányítást. Innentől fogva, a világ népei között, azokat nem támogatta, akik az elképzeléseit, vagyis a világhatalmi uralomra jutás terveit nem fogadták el. Pénze által, és a hamis választási törvények által, a rglobálfőnök már régről beférkőzött a népek kormányai és döntéshozói fölé. Ma már ott tartunk, hogy aki nem tagja eme titkos társaságnak, az államfő nem lehet a saját népét illetően. Hihetetlennek hangzik, de ha értő és látó ember vagy, akinek van saját erkölcsi tartása születésénél fogva, az látja, a körülötte dúló folyamatoknak az ok okozati összefüggéseit.

 

David Icke a Nemzetközi Jogról -A globális rendszer piramisa

 

 

Sok ember számára nem titok, hogy a jelenlegi világ valóságos realitása messze van a igazságtól, mivel egy olyan világban élünk,ahol  természetes dolog az olyan fokú globális hazugság, csalás és manipuláció, amiben az igazság ténye számunkra szinte felismerhetetlen! 
A fizikai világunkat az igazságot megmutató szemléleten keresztül nyugodtan nevezhetjük rabszolgatartó társadalomnak. 
Azoknak, akik ebben a "mátrix" kiismerésében még csak kezdők, nyugodtan megmondhatjuk, hogy vannak olyan emberek, akik fantasztikus munkát végeznek az igazság napvilágra hozatala érdekében, mint amilyen David Icke vagy 
N. Lesanov meg még sokan mások is.
Az információ tengerében viszont nehezen lehet felismerni az igazságot,de aki keresi, az meg is találja. Számunkra fontos megemlíteni, hogy a háttérben álló "a szürke eminenciások" itt a Földön azok, akik dróton rángatják az embereket. 
De ők is csak gyalogosok a sötét erők hierarchiájában és csak kis részét alkotják annak a "polipnak",amelynek bázisai a Holdon, a Marson, az Orion csillagképen át egészena galaxisunkig vezet. Ennek a "polipnak" a kommunikációja hasonlít "maffia" által alkalmazott módszerre, ami azt jelenti, hogy a Földönuralkodó erőknek nincs annyi információja, hogy az egészet átlássák. A Földön lévő felső körök is még magasabb körökből vannak manipulálva és megtévesztve! Ezen kívül nem egységesek, és széthúzóak, mint ahogy negatív lényeknél ez természetes.

Forrás: https://magokvagyunk.blogspot.hu/2011/09/dimenziokapuk-osszefoglalo.html

 

Az Új Világrend felemelkedése

 

„Már itt szeretném határozottan kijelenteni, hogy minden nemzet népét és politikai, vallási vezető elitjét külön kell egymástól választani. Amit az elit akar, nem biztos, hogy tudja a nép, és egyáltalán akarja-e ezt, mely természetesen az elitet soha sem érdekelte. Az elit vezet, a nép öntudatlanul lohol az ő célkitűzéseik után. Azt hiszem, ez mindenkinek ismerős a magyar történelem bizonyos időszakaiból, amikor adott uralkodó családok nem a nemzet, hanem saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezért a törekevésért nem lehet felelőssé tenni egy egész népet!”

„A legtöbb kutató a zsidó nép beavatott vezető rétegét a következő kifejezésekkel illeti megkülönböztetésül az egyszerű zsidó nép tagjaitól: zsidó elit, zsidó arisztokrata, nemzetközi zsidó, zsidó bölcs, szabadkőműves zsidó, illuminátus zsidó, stb. Ezeket a kifejezéseket én is használni fogom a továbbiakban, így szeretném egyértelműsíteni: amikor ezeket használom, nem a teljes zsidó népről beszélek, hanem annak csupán egy szűk csoportjáról. Épp emiatt teljesen értelmetlen volna bármilyen hétköznapi zsidó embernek sértve éreznie magát, hiszen nem róla beszélek.”

„Már most szeretném mindenkivel megértetni: a naplóm nem zsidógyűlölet szításának céljából jött létre, ettől határozottan elzárkózom! Eleve nem vezérel gyűlölet senki iránt, még azok iránt sem, akik az árnyékkormány trónján ülnek. Én sokkal inkább látom ezt a globális problémát az egész emberiség válságának, semmint a jelenleg regnáló vezetés puszta önzésének. Valójában a jelenlegi globalista világbirodalmat és a vezetést az emberiség termelte ki önmagából, több ezer év rendszeres, teljesen értelmetlen egymás ellen való háborúskodás folyamán.”

„…aki gyűlöletkeltően fogja megfogalmazni véleményét, annak a hozzászólását törölni fogom. Ők az a tábor, akiknek magasabb szellemi és lelki irányokba kellene elmozdulniuk, nem pedig a primitívség irányába.”

„Nem csak a zsidógyűlölet szítóinak fogom a hozzászólásait törölni, hanem olyan zsidó származású fundamentalistákéit is, akik engedve vallási hagyományaiknak szintén gyűlölettől és vallási fanatizmustól elvakulva támadják ennek az oldalnak a meglátásait. Amit még fontosnak tartok, hogy elmondjam: nem vagyok semmilyen vallásfelekezetnek a tagja, ugyanakkor behatóan ismerem a világ vallásait, és tanításaikból merítkezek, ha úgy érzem, az magasabb szellemi és lelki irányokba emelhet. Legközelebb hozzám a keresztény és a buddhista világszemlélet áll. Nem vagyok nemzetiszocialista, fasiszta, rasszista, antiszemita, és nem lesz célom a későbbiekben sem semmilyen ilyen jellegű ideológia terjesztése a naplómban. Aki ilyen eszmerendszert szeretne hirdetni a világtörténelem eseményeinek legmélyebb szintű megértése helyett, kérem, keressen más oldalt, mert itt nem fog otthonra találni!”

Idézet a https://nemadjukfel.blog.hu/2012/03/23/4_a_penzrendszer honlapról.

 

a "Round Table" hálózata  a kis nemzetek ellenében uralja a globális világot

 

Ébredj fel! Ébresztés

 

"Akik" túlnőttek az országokon: Óriási korporációk irányítják a világot

 

Ami a színfalak mögött van

 

 

 

David Icke beszéd 1994-ből - Aktuálisabb, mint valaha (magyar feliratos)

 

 Az  igazi cionizmus -vagyis az elefánt a nappaliban

 

 

A háttérhatalom új világrendje


THE 13 ILLUMINATI BLOODLINES
(The lineage behind our true history?)
https://www.youtube.com/watch?v=daxnUMUnolc
https://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=daxnUMUnolc
https://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/
https://www.whale.to/b/sp/blood.html

BOHEMIAN GROVE
(What is the Cremation of Care ritual?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove
https://www.infowars.com/bg1.html
https://www.youtube.com/watch?v=FVtEvplXMLs

OCCULT SYMBOLISM/NUMEROLOGY
(Is our world laced with hidden symbolism? / Do numbers build reality?)
https://adventofdeception.com/occult-numerology-2012/
https://www.youtube.com/watch?v=UH80ktVZ1lk
https://www.youtube.com/watch?v=wt8gyG9_T_g
https://www.youtube.com/watch?v=-iDq0Tdja4A&feature=related

 

 

Lindsey Williams - Secrets Of The Elite Video - Mar. 2012 - 3 DVD Set

 

"Érezhető, hogy a világ politikai eseményei egy nagyon rossz irányba tartanak, és ebből kifolyóan érezhető, hogy minden állam lakosságának egyre szegényebb életkörülmények jutnak. Legtöbb ember azt hiszi ez annak az oka, hogy hazánkat, és a világot hozzá nem értő emberek vezetik, kik még azzal sincsenek tisztában, hogyan vezessenek egy országot helyes módon. A politikusok öncélúak, és saját zsebükre dolgoznak. Ezek közhelyek, részigazságok csupán, és a háttérben ennél jóval több dolog húzódik meg. Az igazság az, ha átlagembereknek is feltűnik, hogy a folyamatok rossz irányba tartanak, ugyanez a politikusoknak is nyilvánvaló, de ők szemmel láthatóan évtizedek óta nem tesznek semmit, sőt előmozdítják ezen globális lepusztulási leejtőt. A világot vezető politikai kör lényegében egyáltalán nem olyan hozzá nem értő, mint amilyennek mutatja magát. Minden hatalmukat az emberi tömegek öntudatlan állapotából nyerik. Érdemes észrevenni, hogy a mai magyar politikai életben a rendszerváltás óta a hatalmi elit semmit sem változott, csupán új álruhát öltött magára. Valójában a rendszer sem változott meg, csupán a vezető politikusok új módszert találtak a hatalom gyakorlására." 2. Ébredj fel! Semmi sem az, aminek látszik!

 

Alapvető különbségek, a több ezer éve tartó és működtető "Emberi szabályrendszer" alapelvei és a Dr Halász József Közvetítő és Őrző által, zárt logikai rendszerbe szedett és leírt "Szent Korona Értékrend" alapelvei között.

 


Mire vezetett a háttérhatalom ténykedése? Arra, hogy legyengítették minden módon az embereket. Arra, hogy ma egy Új Világrend berendezkedésétől kell tartanunk, amely eddigi rejtettségét feladva nyíltan készül színre lépni, hogy az eddigi titokban kifejtett destruktív  tevékenységét, már a megfélemlítés eszközeivel is  még nagyobb hatékonysággal végezhesse.  Hogy végleg uralma alá hajtsa az emberiséget.

 

 

A háttérhatalom 


Háttérhatalom – mozaik


Láthatatlan Birodalom - Az Új Világrend meghatározása

 

Rabszolgaságod története

 

LEGYÉL KÉPBEN!

 

Az új világrend nyomában Hogyan vernek át minket "szabad rabszolgákat" már évszázadok óta? Egy 8 részes bemutató film   

 
Illuminátus szimbólumok

 

A torontói jegyzőkönyvek

 
A szemtanu, Aaron Russo  


Nyomkövető – már nálunk is


Jézus zsidóságának ránkkényszerítése

 

 

 

 

 

A "kufárok" tíz, vagy több csapása-mi várhat ránk 2012-ben? 

 

Szabadkőműves szimbólumok

 

 

Ébredj már rá az igazságra

 

GEORGIA GUIDESTONES
(The Occult's 10 Commandments?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
https://www.youtube.com/watch?v=vuWsQ4KDq0Q
https://www.thegeorgiaguidestones.com/Message.htm
https://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/

 

Daniel Estulin - A Bilderberg-csoportról (RT)

 

Amerika: szabadságból fasizmussá


nemadjukfel.blog.hu/2012/08/09/9_az_uj_vilagrend_felemelkedese_2_resz

 

KÖNYVAJÁNLÓ:

Tarnóczy Vilmos: Szökés az elme börtönéből